Ad Solutions Kft. Adatkezelési tájékozató

Az alkupiac.hu (com,net) és az allas24.hu (com,net) weboldalak használatának vagy/és regisztráció, megkezdése előtt kérjük, hogy mint továbbiakban Felhasználó,  figyelmesen olvassa el a Ad Solutions Kft felhasználási feltételeit és adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: "AT"), valamint az alábbi feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli mosósításaival, kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: "Szerződés"):

A Felhasználó  a regisztrálással szerződést köt a Ad Solutions Kft-vel (Asz. 11695057-2-41) és elfogadja a AT-t. A Ad Solutions Kft (a továbbiakban AdSolutions) az AT jelentősebb változása esetén tájékoztatja Felhasználót, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A AdSolutions saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja az Adatkezelési Tájékoztatóját (AT-t), a változtatásokat pedig, valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A AdSolutions szolgáltatásának a változtatást követő további oldal használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. A változtatás automatikus elfogadtatása az adatkezelési célok és az adatkezelésre jogosultak körét nem érinti, ahhoz az érintett ismételt hozzájárulása szükséges.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írják meg nekünk, és kollégánk megválaszolja a kérdést.

A AdSolutions elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért azonban felelősséget nem vállal. 

A AdSolutions elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá a AdSolutions a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A AdSolutions az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

Személyes adatok 

Az Avtv. 2. §.-ának 9. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők. 

Az Avtv. 3. §. szerint

(1) „Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli”. 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. 

Az Avtv. 2. §-ának 16.pontja szerint „adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi”. 

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

Adattovábbítás módja, azokban az esetekben, ha a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja erre, online kapcsolat, heti gyakorisággal.

Az adattovábbítás az alkupiac és az allas24 Felhasználóit nem érintik, kivéve, ha olyan szolgáltatást igényel, ahol szükséges az adattovábbítás amihez a regisztrációval kifejezetten a hozzájárulását adta.     
 
Hírlevelekről történő leiratkozást a Felhasználó a http://pont24.hu/leiratkozas címen teheti meg.  
 
A Felhasználó  az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető. Felhasználó  tudomásul veszi, hogy a regisztrálni kívánt weboldal elengedhetetlen részét képzi a Felhasználó által adott adatszolgáltatás, ez elöl elállhat.

A AdSolutions az egyéb adatokat különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.  
 
A AdSolutions weboldalai böngészés közben cookie-kat állíthatnak elő az Ön számítógépén. Ezek 
alapján egyértelműen meg tudja különböztetni felhasználóit a weboldal. A cookie-kat kizárólag a szolgáltatások könnyebb igénybevételéhez, azonosításra használjuk. A cookie-t a felhasználó  képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Mint Felhasználó egyértelmű és kifejezett hozzájárulásomat adom a Ad Solutions Kft részére, hogy e-mail címemre, rendszeresen hírleveleket, reklámokat, küldjön, és tudomásul veszem és elfogadom, hogy ez az Alkupiac és allas24 rendszer használatának egyik feltétele. A regisztrációm törlése után is engedélyezem a AdSolutions-nek, hogy részemre hírlevelet küldjön visszavonásig.

A AdSolutions-t amennyiben egy hatóság megkeresi, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés jogszabályon alapul és céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

Adatbázis és irányelvek 

A szolgáltatás nagy része kizárólag regisztráció után érhető el. Egyes szolgáltatások, mint keresés regisztráció nélkül is használható az alkupiac és az allas24 Internetes oldalain.  

A AdSolutions az adatbázisba a felhasználói nevet, felhasználó jelszavát (csak kódolt formában), vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét rögzíti. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz. 

Alkupiac oldal használata esetén 

Alkufolyamat alatti adatkezelés (alkupiac.hu

Az alkufolyamat lezárását követően az eladó és a vevő megkapja a rendszertől a másik fél nevét, telefonszámát és e-mail címét.

A termékkel kapcsolatos hozzászólások a felhasználó nevével együtt nyilvánosságra kerülnek.

Az Alkupiac rendszere a szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld alkalmanként. A sikertelen alkuk adatait a rendszer 1 hónap elteltével törli.

 

A sikeres alkuk adatai, a sikeres eladás bizonyítása céljából a AdSolutions 5 évig megőrzi.  

Meghívó  küldése (alkupiac.hu

Lehetőség van arra, hogy egy ismerősének, barátjának az Alkupiac rendszerén keresztül meghívót küldjön az Ön nevével és e-mail címével és rövid üzenetével, az Ön által megadott e-mail címre. A rendszer ezeket a küldött információkat nem rögzíti, kivéve az Ön által megadott e-mail címet, amit azonosítás céljából 30 napig eltárolunk.  

Amennyiben az Ön  által megadott partner regisztrál 30 napon belül, és így azonosítása megtörténik, az aktuális kedvezményt az aktuális meghirdetés szerint írja jóvá az Alkupiac Önnek.   

Fórum (alkupiac.hu

A fórum használata esetén a téma neve, a hozzászóló felhasználói neve és az üzenet tartalma nyilvánosságra kerül. Kérheti egy adott témában, érkező hozzászólásokat a rendszer elküldje Önnek e-mailben.    
 

Adatok tárolása és biztonsága  

A AdSolutions Internetes oldalait és adatbázisait tároló és kiszolgáló szerverek az Integrity Kft szerver termében (1132 Budapest, Victor Hugó u. 18-22.) található. 

A AdSolutions gondoskodik olyan műszaki és technikai intézkedésekről, amellyel az adatkezeléssel kapcsolatban keletkező biztonsági kockázatokkal szembe megfelelő védelmi szintet tud biztosítani. 

A szolgáltató  megtesz minden óvintézkedést a rendszer biztonságos használatával és a továbbított elektronikus üzenetekkel szembeni fenyegetésekkel, amely tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.    
 

Adatkezelő  adatai, elérhetősége 

Ad Solutions Kft 
Cg. 01-09-940395